Farkımız>> Fuzzy Logic
MRP | Fuzzy Logic | Yaşam Biçimleri
 

FUZZY LOGIC
"HER ŞEY BİR DERECE MESELESİDİR."

DAP'ın Fuzzy ilkesi, "Her şey bir derece meselesidir", 1997 ESOMAR Edinburg Kongresi'nin araştırma dünyasına kazandırdığı 16 temel prensip arasında yer almaktadır.

DAP tarafından yaratılan bu model ilk olarak 1996 ESOMAR kongresinde sunulmuştur. Kısaca Fuzzy Logic (Puslu Mantık), siyah ve beyaz seçeneklerin arasındaki grinin tonlarını da ortaya çıkarabilen bir tekniktir.

Fuzzy Logic Konusunda 1995'den beri çalışmalar yapan DAP, araştırmalarında puslu sorular da kullanmaktadır.

Doğruya daha çok yaklaşmak DAP'ın ana ilkelerindendir. FUZZY LOGIC de bu yaklaşımlarından biridir. Modelin temelini adi sayıları Linguistik değişkenlere çevirebilme oluşturur. Bu işleme litaratürlerde "Fuzzification" veya "Fuzzy Quantization" adı verilir.

Sıradan bir örnek üzerinde anlatmak gerekirse;

Sıradan bir örnek: Yaş (genelde adi bir değişkendir ve sayısal değerler alır.)

Fuzzy anlayışına göre, Yaş değişkeninin Genç, Yetişkin veya Yaşlı gibi kavramsal değerler alabilir. Örnek olarak 30 yaşında birini düşünelim ve "Bu kişi ne kadar yaşlı?" sorusunu soralım. Yeni anlayışa göre bu kişi ne Genç ne Yetişkin ne de Yaşlı'dır. Fakat her gruba bir dereceye kadar dahildir. Bu grafik bunu anlatmaktadır.

 

FADE® (FUZZY AD TEST) ve FCS® (Fuzzy Customer Satisfaction) bu model kullanılarak yapılan çalışmalar arasındadır.

FADE® Örneği;

 

Denek:soru çerçevesinin içerisindeki ibreyi, iki zıt uç arasında bir noktaya çekerek yanıtını verir. İbrenin konumuna göre, her soru için 0-100 arası bir sayı elde edilir. Elde edilen sayılar, Analiz aşamasında, Linguistik değişkenlere çevrilir.
 

 

 

 

FUZZY LOGIC ile ilgili bilgi almak ve pazar araştırmasında uygulamasını öğrenmek için bu modelin yaratıcısı olan Erkani Keyman'ı arayabilirsiniz.