Farkımız>> Yaşam Biçimleri
MRP | Fuzzy Logic | Yaşam Biçimleri
 

YAŞAMBİÇİMLERİ ® ARAŞTIRMASI:

DAP YAŞAM BİÇİMLERİ® araştırması marka sahiplerine kentli Türkleri ve doğrudan hedef kitleleri olan segmentleri yakından tanıtmayı amaçlıyor.

Yaşam biçimleri, trendler, satınalma alışkanlıkları, medya izleme, ürün tüketimi ve marka kullanımı bilgilerini tek kaynaktan alarak inceliyor.

Böylece markanızın hedef kitlesini ve hedeflediğiniz kitleyi her yönüyle tanımanızı sağlıyor.

DAP YAŞAM BİÇİMLERİ® araştırması 1994 yılından beri her yıl yapılıyor ve geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak raporlanıyor.

2009 yılında, 1994 yılından beri izlenen sosyokültürel trendlerin yanına günümüzün yükselen trendleri de eklendi.

DAP YAŞAM BİÇİMLERİ® araştırmasına 2 farklı şekilde ulaşabilirsiniz.

1: Genel Raporu satın alabilirsiniz : Kentli Türklerin bilgileri, demografi ve yaşam biçimlerine göre farklılıklar, yıllara göre değişiklikler bu raporda.
2: Size özel rapor hazırlayabiliriz :Ürününüze, markanıza ve hedef kitlenize özel bilgiler ve karşılaştırmalarla sizin merak ettikleriniz bu raporda.

İçerik hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.